Theo dòng sự kiện

Tăng cường xử phạt các vi phạm quy định về chất lượng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

12/04/2021, 10:39

TNNN - Vi phạm quy định về thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định 14/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2021, trong đó có quy định về xử phạt hành chính các hành vi vi phạm lĩnh vực chất lượng nguyên liệu, sản phẩm thức ăn chăn nuôi.


Đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu câu hỏi liên quan đến thử nghiệm chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi. Ảnh tư liệu Hội nghị khách hàng phía Bắc năm 2020 do VinaCert tổ chức.

Theo đó, vi phạm quy định về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có 5 mức phạt, mức phạt tiền cao nhất (từ 20 đến 25 triệu đồng) là hành vi “nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu an toàn cao hơn mức tối đa từ 30% trở lên so với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng” (khoản 5 Điều 19).

Với một trong các hành vi vi phạm như: Có mỗi ký vật gây hại vượt ngưỡng cho phép, có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu an toàn cao hơn mức tối đa từ 5% đến dưới 30% so với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 15% đến dưới 30% hoặc có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải là chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa 30% trở lên so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa, mức phạt tiền cao nhất đến 20 triệu đồng.

Các hành vi khác như: Nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 2% đến dưới 5% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa hoặc mỗi chỉ tiêu an toàn vượt quá từ 2% đến dưới 5% so với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc trong tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, mức phạt tiền cao nhất đến 5 triệu đồng.

Đối với hành vi nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải là chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 5% đến dưới 15% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa, mức phạt tiền cao nhất đến 10 triệu đồng.

Với một trong các hành vi vi phạm như: “Có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải là chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 15% đến dưới 30% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa”; “Có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 5% đến dưới 15% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn hàng hóa”, mức phạt tiền cao nhất đến 15 triệu đồng (khoản 3 Điều 19).

Với vi phạm quy định về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng, sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể bị phạt lên đến 40 triệu đồng.

Theo khoản 1 Điều 20, hành vi mua bán, nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm thức ăn chăn nuôi, tùy theo giá trị của hàng hóa vi phạm, mức phạt tiền thấp nhất từ 200 nghìn đến 400 nghìn đồng (trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm dưới 1 triệu đồng) và từ 30 triệu đến 40 triệu đồng (trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm từ 100 triệu đồng trở lên).

Khoản 2 và 3 Điều 20 quy định: Không ghi hoặc ghi không đúng ngày sản xuất trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm thức ăn chăn nuôi trong sản xuất, nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi; Sản xuất thức ăn chăn nuôi có sử dụng mỗi loại nguyên liệu hoặc mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã hết hạn sử dụng, có thể bị phạt mức cao nhất lần lượt là 10 triệu và 15 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Vi phạm quy định về sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh, vi phạm sử dụng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoản 4 Điều 22 quy định mức phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có giá trị dưới 200 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng.

Đặc biệt, với hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, mức xử phạt hành chính bằng tiền từ 25 triệu đến 30 triệu đồng (quy định tại khoản 5 Điều 22).

Với các vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Hành vi sử dụng mỗi loại nguyên liệu không có trong Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi để sản xuất thức ăn chăn nuôi có giá trị dưới 200 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng, mức phạt tiền cao nhất đến 15 triệu đồng (khoản 1 Điều 23);

Với hành vi sử dụng mỗi loại nguyên liệu không có trong Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi để sản xuất thức ăn chăn nuôi có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên khi cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án. Mức phạt tiền cao nhất đến 20 triệu đồng (khoản 2 Điều 23).

Vi phạm quy định về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án (điểm b khoản 4 Điều 28) có thể bị phạt tiền từ 70 triệu đến 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng cũng có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ (điểm a khoản 3 Điều 28).

Một số chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi: Chất tăng trọng hay chất tạo nạc thuộc họ β- agonist (Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine,…), thuốc thú y: Chloramphenicol, Furazolido, Dipterex,… khi sử dụng sẽ gây tổn hại về sức khỏe cho gia súc, gia cầm hoặc gây tổn hạn về sức khỏe của người tiêu dùng, vì trong các sản phẩm gia súc, gia cầm có tồn dư các chất cấm độc hại này.

Vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Theo khoản 4 Điều 29, hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, tùy theo tổng khối lượng động vật vi phạm.

Phạt đến 10 triệu đồng đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

Khoản 1,2,3 Điều 30 Nghị định 14/2021/NĐ-CP, quy định 03 mức xử phạt hành chính đối với (1) Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; (2) Xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng; (3) Xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi.

Theo đó, cơ sở vi phạm (trang trại quy mô nhỏ, vừa và lớn) buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Lưu ý: Các mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Với tổ chức, các hành vi vi phạm tương tự, mức phạt tăng gấp hai lần.

Minh Tâm

Bình luận