Theo dòng sự kiện

Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: TS. Nguyễn Thu Hiền

Học phí: 5000000

Đăng ký chương trình Đào tạo