Theo dòng sự kiện

Hội viên tập thể

Chỉ hiện hội viên trong 90 ngày gần nhất
Tìm kiếm
Ngô Vĩnh Hà

Ngô Vĩnh Hà

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.quochuy.com/

Lê Tuấn Hiếu

Lê Tuấn Hiếu

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://phucgia.com.vn/

Hoàng Hữu Thám

Hoàng Hữu Thám

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vaci.vn/

Phùng Ngọc Phúc

Phùng Ngọc Phúc

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.transmed.com.vn/

Đoàn Hữu Lượng

Đoàn Hữu Lượng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Trần Thế Phong

Trần Thế Phong

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://nafiqad1.vn/

Lê Văn Trọng

Lê Văn Trọng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://firi.vn/trang-chu/

Lê Hoàng Dũng

Lê Hoàng Dũng

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trần Quốc Quân

Trần Quốc Quân

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://quacert.gov.vn/

Trần Cao Sơn

Trần Cao Sơn

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

Đinh Thị Ngọc Lan

Đinh Thị Ngọc Lan

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Đỗ Thị Thúy Vân

Đỗ Thị Thúy Vân

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.moitruongkhoangsan.com/

Phí Hồng Hiệp

Phí Hồng Hiệp

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Lưu Thành Trung

Lưu Thành Trung

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Nguyễn Thị Hà Trang

Nguyễn Thị Hà Trang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Nguyễn Trung Chính

Nguyễn Trung Chính

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn/tabid/193/catid/382/item/6879/cong-ty-cp-trien-lam-cong-nghe-va-su-kien-quoc-te-tec.aspx

Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyễn Thị Xuân Lan

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Xuân Phong

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://dovi.vn/

Lê Thị Kim Dung

Lê Thị Kim Dung

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Nguyễn Thị  Kiều Hạnh

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

Ngô Văn Bắc

Ngô Văn Bắc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://aosc.vn/vi/

Bích Sơn

Bích Sơn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.edchcm.com/

Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Đỗ Quốc Việt

Đỗ Quốc Việt

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Phan Lữ Chính Nhân

Phan Lữ Chính Nhân

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Lâm Đại Tú

Lâm Đại Tú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Tô Long Thành

Tô Long Thành

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Phùng Minh Phong

Phùng Minh Phong

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thanh Hương

Bùi Thanh Hương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/don-vi/28/Trung-tam-Phan-tich-va-Chung-nhan-chat-luong-san-pham-nong-nghiep-Ha-Noi

Hà Minh Huyền

Hà Minh Huyền

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Tân Lang

Nguyễn Tân Lang

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://chicucthuydnai.gov.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/138/isd_news_news/264/Default.aspx

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Văn Tâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Bùi Thị Ly

Bùi Thị Ly

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/Default.aspx?cat=270&news=114

Võ Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Thùy Dương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Lê Phú Đồng

Lê Phú Đồng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Intro&in=view&id=5

Bùi Trà Khúc

Bùi Trà Khúc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lê Anh Đức

Lê Anh Đức

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

TS. Chu Vân Hải

TS. Chu Vân Hải

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/vi-VN/1/details.case

Cao Ngọc Anh

Cao Ngọc Anh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Huy Hoàng

Bùi Huy Hoàng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Bùi Thị Thái Nam

Bùi Thị Thái Nam

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Nguyễn Đình Thống

Nguyễn Đình Thống

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Hồ Xuân Mậu

Hồ Xuân Mậu

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Đinh Văn Hiện

Đinh Văn Hiện

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Võ Thị Tú Trinh

Võ Thị Tú Trinh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Ngày gia nhập: 02/07/2019

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Mr: Nguyễn Ngọc Châm

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 18

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Vũ Tường Khôi

Vũ Tường Khôi

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 17

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.saigonpetro.com.vn/

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 16

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/

Thạch Quốc Vinh

Thạch Quốc Vinh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Dương Thi Thu Anh

Dương Thi Thu Anh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 14

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://vcn.org.vn/

Dương Thị Minh Hiền

Dương Thị Minh Hiền

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 13

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-cofidec/

Trịnh Văn Bộ

Trịnh Văn Bộ

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 12

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/VN/Default.aspx

Trương Văn Minh

Trương Văn Minh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 11

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/

Đoàn Văn Bắc

Đoàn Văn Bắc

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 10

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trần Chiến Công

Trần Chiến Công

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 09

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.biwase.com.vn/

Đỗ Xuân Minh

Đỗ Xuân Minh

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 08

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://yamaguchi.vn/

Võ Thị Bạch Nga

Võ Thị Bạch Nga

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 06

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cns.com.vn/

Diệp Thị Hoàng Hà

Diệp Thị Hoàng Hà

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 04

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sawaco.com.vn/wps/portal

Phạm Viết Cường

Phạm Viết Cường

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 03

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://khaonghiemchannuoi.vn/

Lưu Thị Thanh Tâm

Lưu Thị Thanh Tâm

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 02

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Hoàng Văn Thịnh

Hoàng Văn Thịnh

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 01

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://supelamthao.vn/

Diễn đàn hội viên

Diễn đàn trao đổi giữa các thành viên, các thành viên có thể đặt câu hỏi và trả lời