Theo dòng sự kiện

Trương Văn Minh

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 11

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/

Trương Văn Minh

+ Chẩn đoán,xét nghiệm bệnh động vật + Kiểm tra, xét nghiệm mẫu + Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật...

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)