Theo dòng sự kiện

Võ Thị Tú Trinh

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Võ Thị Tú Trinh

- Cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động - Lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)