Theo dòng sự kiện

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Phân tích kiểm nghiệm/ quan trắc và phân tích môi trường/ Tư vấn, đào tạo

1. Phân tích kiểm nghiệm

- Kiểm nghiệm thực phẩm, nông lâm thủy hải sản, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm, sản phẩm công nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, bao bì…), dược phẩm…

- Kiểm nghiệm truy tìm nguồn gốc (thật/giả)

2 .Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

- Không khí môi trường xung quang, Khí thải, đất, nước thải, chất thải rắn nguy hại.

3. Tư vấn, đào tạo

- Tư vấn lựa chọn thiết bị, xây dựng phòng thí nghiệm.

- Đào tạo kiểm nghiệm viên

- Hướng dẫn đề tài, luận văn tốt nghiệp

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)