Theo dòng sự kiện

Ngô Văn Bắc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Ngô Văn Bắc

Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật;  tham mưu cho Cục Thú y về công tác phòng chống dịch bệnh; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh cho các Chi cục Thú y trên cả nước trong quá trình chẩn đoán, xét nghiệm.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)