Theo dòng sự kiện

Nguyễn Thị Xuân Lan

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Nguyễn Thị Xuân Lan

DIBANCO hướng tới những sản phẩm trí tuệ của ngành nông nghiệp

Cụm CN Thương Tín, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam. Vp đại diện: 274 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)