Theo dòng sự kiện

Tô Long Thành

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Tô Long Thành

Chứng nhận hợp qui đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 Lĩnh vực hoạt động của Viện An toàn Thực phẩm

* Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về an toàn thực phẩm;

* Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quản trị chuỗi an toàn thực phẩm;

* Cung cấp dịch vụ KHCN:

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ;

+ Chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

+ Tham gia đào tạo, tập huấn;

+ Thông tin khoa học công nghệ;

+ Tổ chức Hội thảo;

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về an toàn thực phẩm.

* Sản xuất thử nghiệm các thực phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)