Theo dòng sự kiện

Nguyễn Văn Tâm

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Nguyễn Văn Tâm

− Kiểm tra chất lượng sản phẩm (Thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi,…).

− Quan trắc môi trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (Đất, nước, không khí, chất thải nguy hại, bùn thải,…).

− Dịch vụ tư vấn về hệ thống chất lượng phòng kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật phòng thí nghiệm.

− Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, tập trung và theo yêu cầu của khách hàng.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)