Theo dòng sự kiện

Nguyễn Trung Chính

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn/tabid/193/catid/382/item/6879/cong-ty-cp-trien-lam-cong-nghe-va-su-kien-quoc-te-tec.aspx

Nguyễn Trung Chính

Hội viên danh dự

Hội viên danh dự - Tổ chức sự kiện, triển lãm thí nghiệm

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)