Theo dòng sự kiện

Võ Nguyễn Thùy Dương

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Võ Nguyễn Thùy Dương

Kểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và các đối tượng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành kiểm nghiệm đối với hệ thống kiểm nghiệm tại các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)