Theo dòng sự kiện

Hoàng Văn Thịnh

Ngày gia nhập: 02/08/2018

Mã hội viên: VinaLAB 01

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://supelamthao.vn/

Hoàng Văn Thịnh

1. Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất, điện, nước, xi măng, xăng dầu mỡ. 2. Thiết kế xây dựng các công trình; thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa chất. 3. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. 4. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật cho phép.

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)