Theo dòng sự kiện

Đỗ Quốc Việt

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Đỗ Quốc Việt

Lô 4, CN 4, Khu CN Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)