Theo dòng sự kiện

Chất lượng hóa chất H2SO4

Mã số: VPT.2.5.20.283

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.283 - Chất lượng hóa chất H2SO4

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.283 gồm các chỉ tiêu: Tỷ trọng dung dịch, Hàm lượng H2SO4, Hàm lượng Cl-. Hàm lượng Fe, Hàm lượng cặn không bay hơi.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo