Theo dòng sự kiện

Chất lượng hóa chất HCl

Mã số: VPT.2.5.20.282

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.282 - Chất lượng hóa chất HCl

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.282 gồm các chỉ tiêu: Tỷ trọng dung dịch, Hàm lượng HCl, Hàm lượng Fe, Hàm lượng Cl2 (clo tự do).

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo