Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng dầu thực vật

Mã số: VPT.2.5.18.10

Thời gian dự kiến: 23/08/2018

Lĩnh vực: Hóa Học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2.000.000

Chỉ tiêu: Chỉ số peroxide, Chỉ số acid

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo