Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng mật ong

Mã số: VPT.2.5.20.238

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 5000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.238 - Chỉ tiêu chất lượng mật ong

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.238 gồm các chỉ tiêu: Glucose, Sacarose, Mannose.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo