Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng trong muối tinh

Mã số: VPT.2.5.20.278

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.278 - Chỉ tiêu chất lượng trong muối tinh

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.278 gồm các chỉ tiêu: Độ ẩm, Hàm lượng NaCl, Hàm lượng chất không tan trong nước, ion Canxi, ion Magie, ion Sunfat. 

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo