Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng trong nước chấm

Mã số: VPT.2.5.20.09

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.09 - Chỉ tiêu chất lượng trong nước chấm

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.09 gồm các chỉ tiêu: Hàm lượng Nito toàn phần, Hàm lượng Nitơ axit amin, pH, Hàm lượng Nitơ amoniac, Độ axit, Hàm lượng muối NaCl.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo