Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng trong sữa đặc có đường

Mã số: VPT.2.5.18.04

Thời gian dự kiến: 23/08/2018

Lĩnh vực: Hóa Học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3.000.000

Chỉ tiêu: Canxi, Đường sacaroza

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo