Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.5.18.24*

Thời gian dự kiến: 23/08/2018

Lĩnh vực: Hóa Học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 4.000.000

Chỉ tiêu: Protein, Nito amoniac, Tro tổng số, Tro không tan trong HCl,Béo, Độ ẩm, Xơ, Phospho, Canxi, NaC

 

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo