Theo dòng sự kiện

Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô

Mã số: VPT.2.5.20.03

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.03 - Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.03 gồm các chỉ tiêu: Độ ẩm, Protein, Béo, Xơ thô, Muối NaCl, Cacbon hydrat, Tro tổng số, Tro không tan, Chỉ số peroxide.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo