Theo dòng sự kiện

Chương trình thử nghiệm thành thạo Hóa - Vinalabpt2 - 2017 - Chỉ tiêu chất lượng phân bón

Mã số: VPT.2.5.17.01

Thời gian dự kiến: 30/11/-0001

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3.500.000

Chương trình thử nghiệm thành thạo Hóa - Vinalabpt2 - 2017 - Chỉ tiêu chất lượng phân bón

Nội dung chương trình:

​- Độ ẩm

- ​Hàm lượng Nitơ tổng số

- Hàm lượng P2O5

- Hàm lượng K2O

- Hàm lượng S

- Hàm lượng Cacbon Hữu cơ tổng số

​- Hàm lượng Axit Humic

- Hàm lượng Axit Fulvic

 

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo