Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.03 - Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô

Mã số: VPT.2.5.20.03

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3500000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.03 - Chỉ tiêu chất lượng trong thực phẩm khô.

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.03 gồm các chỉ tiêu: Protein, Béo, Xơ thô, Muối (NaCl), Cacbon hydrat, Tro tổng số, Tro không tan, Chỉ số peroxide.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo