Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.102 - Kim loại trong đất

Mã số: VPT.2.5.20.102

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.102 - Kim loại trong đất

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.102 gồm các chỉ tiêu: Pb, Cd, As, Hg, Ni, Cr, Cu, Fe, Zn, Mn.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo