Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.161 - Chất lượng thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.5.20.161

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 1000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.161 - Chất lượng thức ăn chăn nuôi.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.161 gồm các chỉ tiêu: Chỉ số axit, pH, Tạp chất không hòa tan, Chỉ số peroxid.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo