Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.175 - Phân tích các anion trong mẫu nước

Mã số: VPT.2.5.20.175

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.175 - Phân tích các anion trong mẫu nước.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.175 gồm các chỉ tiêu: N-NO3-, N-NO2-, Cl-, SO42-, F-, P-PO43-, Màu sắc.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo