Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.217 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

Mã số: VPT.2.5.20.217

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.217 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.217 gồm các chỉ tiêu: Màu sắc, Độ đục, pH. Độ kiềm tổng, Độ cứng tổng. TDS, TSS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo