Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.218 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước ngầm

Mã số: VPT.2.5.20.218

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.218 - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước ngầm

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.218 gồm các chỉ tiêu: pH, Độ đục, Chỉ số permanganate, Fe tổng, N-NH4+, Độ cứng tổng, Màu sắc, TDS.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo