Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.223 - Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải

Mã số: VPT.2.5.20.223

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2500000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.223 - Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.223 gồm các chỉ tiêu: Chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu mỡ, Phenol, CN-

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo