Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.276 - Chất bảo quản trong thủy sản

Mã số: VPT.2.5.20.276

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 2000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.276 - Chất bảo quản trong thủy sản.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.276 gồm các chỉ tiêu: PO4, P2O7, Citrat.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo