Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.53 - Kháng sinh trong thủy sản

Mã số: VPT.2.5.20.53

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 3000000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.53 - Kháng sinh trong thủy sản

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.53 gồm các chỉ tiêu: Nitrofurans (AOZ), Nitrofurans (AMOZ).

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo