Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.5.20.84 - Chất lượng thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.5.20.84

Thời gian dự kiến: 26/10/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 1000000

TNNN - Thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.84 - Chất lượng thức ăn chăn nuôi.

Ban Thử nghiệm thành thạo - Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về Chương trình VPT.2.5.20.84 gồm các chỉ tiêu: Cyanuric acid, Ammelide, Dicyandiamide.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo