Theo dòng sự kiện

Chương trình VPT.2.6.20.47 - Vi sinh trong nước mặt

Mã số: VPT.2.6.20.47

Thời gian dự kiến: 25/05/2020

Lĩnh vực: Sinh học

Loại chương trình: Định lượng (CFU/100ml)

Phí tham dự: 4000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.6.20.47 - Vi sinh trong nước mặt.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.6.20.47 bao gồm các chỉ tiêu: Pseudomomas, Enterococci.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo