Theo dòng sự kiện

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Khai giảng dự kiến: 10/04/2020

Số ngày: 02

Giảng viên chính: CN. Thái Thị Trường Sa

Học phí: 3000000

Đăng ký chương trình Đào tạo