Theo dòng sự kiện

Định tính Ure trong thủy sản

Mã số: VPT.2.5.20.267

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định tính

Phí tham dự: 5000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.267 - Phát hiện Ure

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.267 bao gồm chỉ tiêu: Phát hiện Ure.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo