Theo dòng sự kiện

Đinh Văn Hiện

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Đinh Văn Hiện

Phòng Thử nghiệm Hóa học và Vi sinh Vật thực hiện các nhiệm vụ: Đo lường, Thử nghiệm, Đào tạo - Tư vấn

Số 11 (số mới 37)  Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • Chủ đề đã viết (0)
  • Chủ đề đã thảo luận (0)