Theo dòng sự kiện

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn

25/10/2020, 23:10

TNNN - Để thích nghi và mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần áp dụng các tiêu chuẩn để sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới kinh tế xanh.

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn. Nguồn: VTV

Việt Nam đã chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Lợi thế là nhiều hàng rào thuế quan xuất nhập khẩu hàng hóa được rỡ bỏ nhưng kèm theo đó lại có nhiều hàng rào phi thuế quan như: quy định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, an sinh xã hội... đã được chính các nước này đưa ra.

 

Bình luận