Theo dòng sự kiện

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ

Khai giảng dự kiến: 08/06/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: CN. Vũ Cao Sơn

Học phí: 2000000

Đăng ký chương trình Đào tạo