Theo dòng sự kiện

Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt)

Khai giảng dự kiến: 15/04/2020

Số ngày: 04

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Đăng Huy

Học phí: 3000000

Đăng ký chương trình Đào tạo