Theo dòng sự kiện

Hóa chất xử lý môi trường

Mã số: VPT.2.5.20.285

Thời gian dự kiến: 27/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 40000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.285 - Hóa chất xử lý môi trường

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.285 gồm các chỉ tiêu: Formaldehyde, Benzalkonium chloride, Iodide, Potassium permanganat, Xác định độ trung hòa đá vôi ( CCE), Xác định hàm lượng Saponin, Xác định hàm lượng Chorine hoạt tính, Xác định hàm lượng Glutaraldehyde.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo