Theo dòng sự kiện

Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: VPT.2.5.20.43

Thời gian dự kiến: 20/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 5000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.43 - Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.43 bao gồm chỉ tiêu: Erythomycin.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo