Theo dòng sự kiện

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

Khai giảng dự kiến: 15/06/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: CN. Trần Thanh Bình

Học phí: 3500000

Đăng ký chương trình Đào tạo