Theo dòng sự kiện

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

Khai giảng dự kiến: 15/03/2020

Số ngày: 04

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Đăng Huy

Học phí: 3000000

Đăng ký chương trình Đào tạo