Theo dòng sự kiện

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

Khai giảng dự kiến: 01/10/2018

Số ngày: 4

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Đăng Huy

Học phí: 3.000.000

Lịch dự kiến.

Đăng ký chương trình Đào tạo