Theo dòng sự kiện

Kim loại trong nước

Mã số: VPT.2.5.20.05

Thời gian dự kiến: 15/04/2020

Lĩnh vực: Hóa học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 4000000

TNNN - Thông tin về chương trình VPT.2.5.20.05 - Kim loại trong nước.

Ban Thử nghiệm thành thạo công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV-PT) trân trọng thông báo đến Quý Phòng thông tin về chương trình VPT.2.5.20.05 gồm các chỉ tiêu: Asen, Cadimi, Kẽm, Đồng, Magie, Canxi, Sắt, Chì, Mangan, Thủy ngân.

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo