Theo dòng sự kiện

Kim loại trong sữa

Mã số: VPT.2.5.18.08

Thời gian dự kiến: 23/08/2018

Lĩnh vực: Hóa Học

Loại chương trình: Định lượng

Phí tham dự: 4.000.000

Chỉ tiêu:Asen, Cadimi, Chì,Thủy ngân, Thiếc

 

Đăng ký chương trình Thử nghiệm thành thạo