Theo dòng sự kiện

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký

Khai giảng dự kiến: 16/06/2020

Số ngày: 05

Giảng viên chính: CN. Trần Thanh Bình

Học phí: 3000000

Id là 1168: Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký

Đăng ký chương trình Đào tạo