Theo dòng sự kiện

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

Khai giảng dự kiến: 15/03/2020

Số ngày: 03

Giảng viên chính: ThS. Hồ Phùng Tâm

Học phí: 2500000

Đăng ký chương trình Đào tạo